Onze online privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over onze verzameling en gebruik van persoonlijke, zakelijke gegevens. Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

 

Wie beheert uw persoonsgegevens?

Experience Muses is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens.

Experience Muses
L. Dekker
Trasmolenlaan 12
3447 GZ Woerden
KvK: 61040762
BTW: NL204787130B01

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie van opdrachtgevers. Deze verwerking is noodzakelijk om u de gevraagde diensten te kunnen leveren. Veelal gaat het om algemene contactinformatie van de opdrachtgevende organisatie, maar daarbij worden vaak ook gegevens van contactpersonen, modellen, entertainers en hostessen verzameld en gebruikt.

 

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

We delen persoonsgegevens met niemand, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de persoon zelf. Er worden geen nieuwsbrieven verstuurd en er worden online geen persoonsgegevens vermeld tenzij daar toestemming voor is gegeven door de betreffende persoon.

Persoonlijke gegevens kunnen worden ingezien door een administratiekantoor voor reguliere administratieve werkzaamheden als bijvoorbeeld bij het ondersteunen bij de  jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting. Met dit administratiekantoor is een –wettelijk bepaalde- verwerkersovereenkomst aangegaan die borgt dat ook daar op een verantwoorde en gereguleerde wijze met persoonsgegevens wordt omgegaan.

 

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?

Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief geavanceerde technologie, om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Lokale opslag van persoonsgegevens vindt extra beschermd plaats via een beveiligde opslag. Een deel van de bedrijfsvoering Experience Muses wordt gehost in ‘the cloud’. Dropbox is de leverancier. Dropbox is AVG-compliant, zoals te lezen op https://www.dropbox.com/nl_NL/help/security/general-data-protection-regulation.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moeten kunnen krijgen om zo door te kunnen geven aan een andere organisatie.

Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar rene@dekkeritservices vanaf het e-mail adres waarvan u deze informatie wilt weten of laat ons weten om welk e-mail adres het gaat. Wij zullen uw verzoek binnen 2 weken behandelen.

 

Welke cookies gebruiken wij?

De website www.experiencemuses.com en www.experiencemodels.nl maakt geen gebruik van cookies. Dat betekent dat er na het bezoek van de website geen gegevens achter blijven bij  op de computer, veroorzaakt door de website.

 

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Indien u van mening bent dat Experience Muses uw gegevens niet correct verwerkt, stuur dan een e-mail naar info@experiencemuses.com